Docly

Prefillen o.b.v. ContactID

Estimated reading: 1 minute

Als CampaignSuite een verbinding heeft gemaakt met Salesforce is het mogelijk om een formulier te prefillen met waardes van een Contact of Account uit Salesforce.

Uiteraard moet u hiervoor bij de instellingen van het formulier bij Salesforce eerste de juiste velden aan elkaar koppelen onder Salesforce objecten. Op deze manier weet CampaignSuite welke informatie in welke velden getoond moeten worden.

Om alle gegevens op te halen uit Salesforce voegt u simpelweg het ID van het Contact toe aan de URL:

https://www.website.nl/formulier?contact={ContactId}

Vervang in de URL {ContactId} door een ID uit Salesforce.

Het is technisch ook mogelijk om deze controle veiliger te maken door meerdere velden verplicht in de URL te laten zetten (zoals Email). Dan zoekt CampaignSuite naar het Contact waar het ID overeenkomt en het e-mailadres. Neem contact op met Gopublic als u deze aanvulling wenst.