Docly

Marketing Cloud

Estimated reading: 1 minute

Marketing Cloud is het marketing automation pakket van Salesforce. CampaignSuite biedt een aantal uitbreidingen op Gravity Forms waarmee er verschillende verbindingen gemaakt kunnen worden met Marketing Cloud. Denk hierbij aan:

  • Het creëeren van een Transactional Email event
  • Het creëeren van een Journey event
  • Het prefillen van een formulier op basis van Marketing Cloud Contact data
  • Dynamische content uit Marketing Cloud gebruiken op pagina’s op basis van unieke parameters

Het prefillen van data en het ophalen van dynamische content uit Marketing Cloud vereisen wel specifieke Cloud Pages. Als u hier gebruik van wilt maken, neem dan contact met ons op.