Docly

Nieuwe meting aanmaken

Estimated reading: 4 minutes

Om een nieuw meet moment aan te maken open je een formulier in WordPress en ga je naar Instellingen -> Metingen. Klik vervolgens op de knop Nieuwe toevoegen.
Dit opent een nieuw venster met de volgende opties:

Actie naam
Vul hier een herkenbare naam in binnen het systeem. Deze naam zal niet getoond worden op de website of in een waarde van een meting.

Type event
Kies hier uit één van de zes momenten waarop de meting moet plaatsvinden. Elk moment kan een Client Side call, een Server Side call of beiden uitvoeren. De momenten waaruit je kunt kiezen zijn:

 1. Bij het laden van een formulier pagina
  Dit is het moment waarop een Gravity Forms-pagina wordt geladen. Dit is niet de WordPress-pagina waarop het formulier wordt geladen, maar de pagina/stap in het Gravity Form.
 2. Bij het versturen van een formulier pagina
  Dit is het moment waarop een Gravity Forms-pagina/stap wordt ingediend. Op het moment dat u op de knop Volgende of Verzenden drukt, wordt deze gebeurtenis geactiveerd.
 3. Bij het versturen van het complete formulier
  Dit is het moment waarop een Gravity Forms-formulier wordt ingediend. Deze gebeurtenis wordt pas geactiveerd na de laatste pagina wanneer uw formulier uit meerdere pagina’s bestaat.
 4. Bij de formulier bevestigingstekst of pagina
  Deze gebeurtenis wordt geactiveerd wanneer een bezoeker op de bevestigingstekst of de bevestigingspagina terechtkomt. Wanneer u doorverwijst naar een interne pagina, wordt deze trigger uitgevoerd wanneer de WordPress-pagina wordt geladen. Wanneer u naar een externe URL doorverwijst, wordt deze trigger geactiveerd op de gebeurtenis: ‘Bij het versturen van het complete formulier’.
 5. Na een webhook call van Findock v2
  Deze gebeurtenis wordt geactiveerd bij een webhook-aanroep van Findock v2.0. Dit wordt ook wel de ‘Matched’ webhook genoemd en wordt geactiveerd wanneer een betalingsintentie wordt verwerkt. Dit moment ondersteunt alleen maar Server Side calls.
 6. Na een succesvolle betaling
  Deze gebeurtenis wordt geactiveerd wanneer een betaling in Gravity Forms is ingesteld op succesvol. Dit moment ondersteunt alleen maar Server Side calls.

Aanbieders
Kies hier welke aanbieders je iets wilt laten meten op het aangegeven moment. De opties hier zijn:

 1. Facebook
  Dit is de Facebook Conversion API. De Conversions API is ontworpen om een directe verbinding te creëren tussen je marketinggegevens en de systemen die je helpen je advertentietargeting te optimaliseren, de kosten per actie te verlagen en resultaten te meten op Meta-technologieën. Deze aanbieder heeft alleen de mogelijkheid om Server Side calls uit te voeren. Om gebruik te maken van deze aanbieder moet je een Pixel ID en een Access token invullen bij de CampaignSuite instellingen.
 2. Google Analytics 4
  GA4 heeft de mogelijkheid om Client Side en Server Side calls uit te voeren. De Client Side calls maken gebruik van de datalayer.push() en de gtag() functies. De Server Side calls maken gebruik van het GA4 Measurement Protocol. Tevens kunnen hiermee e-commerce calls gemaakt worden. Om gebruik te kunnen maken van het GA4 Measurement Protocol moet je een Measurement ID en API secret invullen bij de CampaignSuite instellingen.
 3. Squeezely
  Met Squeezely maak je out-of-the-box de meest geavanceerde buyer journeys en personalisatietoepassingen. Je werkt op basis van loepzuivere data en kan alles helemaal naar eigen inzicht inrichten. Deze aanbieder kan Client Side en Server Side calls maken. De Client Side calls maken gebruik van een datalayer.push() functie. De Server Side calls worden direct naar de API van Squeezely gestuurd. Om dit te kunnen gebruiken moet een Account ID en API-sleutel invullen bij de CampaignSuite instellingen.
 4. Google Tag Manager
  Deze aanbieder ondersteunt Client Side calls en Server Side calls. De Client Side calls maken gebruik van de datalayer.push() functie. De Server Side calls zijn alleen beschikbaar als er een GTM SST URL is ingevuld in de CampaignSuite instellingen. Deze URL moet een link zijn naar een Google Tag Manager container die de verschillende paramaters kan afvangen in GTM.

Feed voorwaarde
Het is tevens mogelijk om deze Feed actie conditioneel te maken. Dat houdt in dat de feed alleen zal worden uitgevoerd als er aan bepaalde condities wordt voldaan.

Als alle instellingen zijn gedaan klik je op Refresh om de mapping te tonen van de gekozen aanbieders. Deze mapping is nodig om het systeem te laten weten welke data waar te vinden is in het formulier. Kijk verder bij het artikel Mapping om te ontdekken welke mogelijkheden er zijn.