Docly

Gutenberg Dynamic Content

Estimated reading: 3 minutes

Als er een verbinding met Marketing Cloud is opgezet is het ook mogelijk om Dynamische Content uit een Marketing Cloud Page op een pagina te zetten in de website. Dit gaat aan de hand van een wrapper blok genaamd Dynamic Content Wrapper.

Dit blok heeft verschillenden instellingen in de rechterkolom:

Code type
Dynamische content moet altijd opgehaald worden o.b.v. een campagne code. Deze waarde kan op verschillende manieren meegestuurd worden naar Marketing Cloud:
Pagina veld
De code zal worden opgehaald uit het veld Campagne Code onder het blok CampaignSuite instellingen van de pagina
Custom
De code kan handmatig ingevuld worden op het Dynamic Content Wrapper blok.

Maak campagne code dynamisch
Het is ook mogelijk om de code uit de URL van de pagina te halen. Vink daarvoor deze optie aan en vul de parameter naam in uit de URL waar de campagne code in staat.

Content type
Er zijn momenteel 3 content types beschikbaar voor dynamisch content:
Formulier pagina
Dit is content wat vaak te vinden is op een campagne pagina.
Bedankpagina
Dit is content wat getoond kan worden op de bedankpagina na een donatie
Next best action
Dit is content wat gebruikt kan worden voor mogelijke next best actions van een donateur.

Toon geavanceerde instellingen
Onder geavanceerde instellingen is het mogelijk om een custom endpoint in te stellen. Dit endpoint zal dan het default ingesteld endpoint bij CampaignSuite instellingen overrulen.
Tevens kan er gekozen worden of dit dynamische blok Client side of Server side gerenderd moet worden.
Client side
Standaard worden de teksten en afbeeldingen in een Dynamic Content Wrapper via javascript ingeladen. Om er voor te zorgen dat de bezoeker niet een verspringen van de content ziet, zal de volledige inhoud van de pagina eerst verborgen worden. Zodra alle dynamisch content is geladen zal de pagina zichtbaar worden.
Server side
Bij deze optie zal de server eerst een call doen naar Marketing Cloud om de dynamische content op te halen. Vervolgens zal alle content worden vervangen in de blokken. Uiteindelijk zal de complete pagina geladen worden.

Het grootste verschil tussen Server en Client side is het feit dat bij Server side de pagina ‘blijft laden’ totdat alle content is vervangen. Bij Client side is de pagina klaar met laden en zal de bezoeker nog een korte tijd (maximaal 1 seconde) een witte pagina zien. Tevens kunnen cache plugins er voor zorgen dat Server side pagina’s niet dynamisch gevuld kunnen worden.

Elementen met dynamisch content

De volgende Gutenberg blokken binnen een wrapper kunnen dynamische content bevatten:

– Header
– Paragraaf
– Afbeelding
– Cover afbeelding
– Button

Zodra één van de bovenstaande velden in een Dynamic Content Wrapper blok gezet wordt, verschijnt er in de rechter kolom de volgende optie:

Vink deze optie aan om aan te geven dat de content van het originele blok vervangen moet worden door content uit Marketing Cloud. Als er geen dynamische content opgehaald kan worden uit Marketing Cloud zal de originele content intact blijven.