Docly

Google Tag Manager

Estimated reading: 4 minutes

Google Tag Manager (GTM) is een tool van Google waarmee je als online marketeer, ondernemer of social media specialist minder afhankelijk wordt van je developers of een extern bureau. Door middel van Google Tag Manager zorg je er namelijk voor dat je handige tags zoals Google Analytics of de Meta Pixel kan laten werken zonder dat je je webbouwer moet vragen om de tags in de code van je website te plaatsen.

In Metingen heb je de mogelijkheid om Client Side en Server Side calls uit te voeren voor GTM. Client Side calls zijn niet beschikbaar voor de events Na een webhook call van Findock v2 en Na een succesvolle betaling. De Client Side calls maken gebruik van de datalayer.push() functie. De data kan vervolgens worden uitgelezen door de GTM pixel op jouw website:

<!-- Google Tag Manager -->
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,'script','dataLayer','UNIQUE_ID');</script>
<!-- End Google Tag Manager -->

Vervang in de bovenstaande code UNIQUE_ID door jouw eigen Google Tag Manager ID.

Server Side calls zijn alleen beschikbaar als in de CampaignSuite instellingen een waarde is ingevuld bij het veld GTM SST URL (Google Tag Manager Serder Side Tracking URL). Deze URL (ook wel Tag Manager server container genoemd) is aan te maken in Google Tag Manager. Lees hier meer informatie over hoe je een Tag Manager server container kunt aanmaken. Wanneer je het veld Measurement ID invult met het ID uit GTM zal deze automatisch meegestuurd worden in de Server Side calls in de parameter tid.

Client Side

Wanneer er een Client Side call wordt uitgevoerd via de Google Tag Manager aanbieder detecteert CampaignSuite automatisch of het om een E-commerce Measurement call gaat of niet. Dit doen wij o.b.v. de mapping van de paramater Prijs van het product. Als deze paramater gemapped is, zal de datalayer.push() een e-commerce syntax hebben. In alle andere gevallen zal het een simpele versie van een datalayer.push() zijn. Hieronder 2 voorbeelden van een simpele en een e-commerce Client Side call.

Voorbeeld van de mapping (simpel):

Voorbeeld van de datalayer.push() Javascript code:

<script type='text/javascript'>
 dataLayer.push({
  event: "page_switch",
  page: "1"
 });
</script>

Voorbeeld van de mapping (e-commerce):

Voorbeeld van de datalayer.push() Javascript code:

<script type='text/javascript'>
 dataLayer.push({ ecommerce: null });
 dataLayer.push({
  event: "purchase",
  transaction_id: "349",
  ecommerce: {
   value: 12.45,
   payment_type: "Ideal",
   items: [
    {
     item_id: "1",
     item_name: "Donatie",
     price: 12.45,
     quantity: 1
    }
   ]
  }
 });
</script>

Server Side

Het is alleen mogelijk om Server Side calls te maken als er een Tag Manager server container is aangemaakt en ingesteld. Deze container is middels een aparte URL te benaderen (bijvoorbeeld: https://sst.testwebsite.nl/g/collect) welke ingesteld moet worden bij de CampaignSuite instellingen onder GTM SST URL.

De paramaters die gemapped zijn in het blok van Google Tag Manager bij Metingen zullen meegestuurd worden in de URL die CampaignSuite aanroept via een GET request. Bekijk deze pagina om te zien welke parameters ondersteunt worden.

Onderstaand voorbeeld toont een Server Side call bij een succesvolle betaling:

Voorbeeld van de mapping:

GET request URL die wordt uitgevoerd:

https://sst.testwebsite.nl/g/collect?v=2&cid=278327074.1665398324&tid=G-AB1CDEFG23&en=payment&cu=EUR&ep.fbc=undefined&ep.transaction_id=346&epn.value=100&ep.typedonatie=One-time&ep.email=test@test.nl&pr1=idonce_0~nmdonatie_via_website~pr100~qt1~caIdeal

Alle product velden worden samengevoegd en alle losse parameters worden achter de URL geplakt. Op deze manier vindt er een Server Side call plaatst voor Google Tag Manager.