Docly

Marketing Cloud

Estimated reading: 1 minute

Zodra er een verbinding is opgezet met Marketing Cloud zullen er verschillende functies getoond worden in Gravity Forms. Enkele voorbeelden van deze functies zijn:

  • Het aanmaken van Marketing Cloud feed acties voor Transactionele e-mails en journeys.
  • Gebruik maken van prefill mogelijkheden op velden.
  • Dynamische content instellen voor Marketing Cloud e-mails.
  • Het kunnen instellen van Prefill variabelen bij Gravity Forms bevestigingen.

Alle onderdelen zullen worden behandeld in onderstaande artikelen.