Docly

Mapping

Estimated reading: 2 minutes

Zodra er een event type is gekozen en er één of meerdere aanbieders zijn geselecteerd, verschijnt er per aanbieder een blok met opties om velden te mappen. Feitelijk ga je hier instellen welke paramaters welke waarden moeten hebben in de Client Side of Server Side call.

Elk blok bevat een keuze om de call Client Side of Server Side te laten plaatsen. Is één van deze opties niet zichtbaar, dan wordt deze niet ondersteunt door de aanbieder in combinatie met het gekozen event.

Client Side
Hierbij wordt scriptcode uitgevoerd in de browser van de bezoeker. Dit is in het geval van CampaignSuite altijd een Javascript code.

Server Side
Hierbij wordt scriptcode uitgevoerd op de server. Dit heeft als voordeel dat Server Side calls ook uitgevoerd kunnen worden als de bezoeker al lang niet meer op de website is zoals bij succesvolle betalingen. Deze worden dan ‘onder water’ op de server uitgevoerd.

Daarnaast heeft elk blok de mogelijkheid om parameters te mappen. De linkerkolom toont de beschikbaar parameter waardes (dat kan per aanbieder verschillen) en de rechterkolom toont alle beschikbare formuliervelden en diverse andere waarden die gebruikt kunnen worden.

Open invulvelden

Beide kolommen hebben de mogelijkheid om een open invulveld te tonen. In dit veld kan je een eigen waarde opgeven in plaats van de waarde uit één van de aangegeven opties.
In de linkerkolom is dat de laatste optie in de dropdown genaamd Add Custom Key en in de rechterkolom is dat de laatste optie in de dropdown genaamd Add Custom Value.

Nesten van key waarden

In sommige gevallen moet er gebruik worden gemaakt van arrays (verzamelingen) in bijvoorbeeld Client Side calls. Onderstaande afbeelding toont een voorbeeld van een dergelijke verzameling:

<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
dataLayer.push({
 'event': 'test_event',
 'transactionProducts': [
  {
   'sku': 'DD44',
   'name': 'T-Shirt',
   'price': 11.99
  },
  {
   'sku': 'AA1243544',
   'name': 'Socks'
   'price': 9.99
  }
 ]
});
</script>

Hier is duidelijk te zien dat transactionProducts een verzameling is van producten. Door het koppelen van keys met een punt kan dit gedaan worden. Dat ziet er dan als volgt uit in de mapping van een meting: