Docly

Converse

Estimated reading: 3 minutes

Converse is de voorloper van Findock en maakt het mogelijk om via hun API endpoints Relaties en Transacties naar Salesforce te sturen. Deze dienst maakt het voor CampaignSuite mogelijk om formulier inzendingen als transactie of relatie naar SalesForce te versturen. Het verloop van een dergelijk verzoek kan verschillen als je gebruik maakt van Plauti Duplicate Check of niet. Wanneer u Plauti niet gebruikt ziet de flow van Converse er zo uit:

Gravity Forms stuurt een inzending naar de API van CampaignSuite. Deze bepaalt o.b.v. de velden en waarden die hij binnen krijgt of het een transactie is of niet. Converse heeft aparte endpoints die aangeroepen moeten worden voor een transactie of relatie.
In dit scenario zal altijd gekozen worden voor òf de Relation API òf de Transaction API. 

Relation API

In dit geval worden er alleen een Account en Contact aangemaakt of aangepast. CampaignSuite krijgt altijd als reactie van de Relation API een Contact ID en een Account ID terug. Deze waarden zijn ook terug te vinden bij de inzending binnen Gravity Forms in de rechter kolom.

Transaction API

Bij een transactie worden ook Contact en Account gegevens naar Converse gestuurd maar ook transactie waarden zoals bedrag, frequentie en betaalmethode. Converse gaat op zijn beurt allerlei acties uitvoeren om het Contact en Account netjes weg te schrijven om vervolgens een betalingsverzoek aan te maken bij de gekoppelde Payment Provider (bijvoorbeeld Mollie of Buckaroo). CampaignSuite krijgt naast een Contact ID en een Account ID ook een Installment ID (bij eenmalige transacties) of Recurring ID (bij periodieke transacties). Deze informatie is altijd terug te vinden bij de inzendingen van Gravity Forms:

Duplicate Rules Salesforce

Bij het gebruik van de Converse Relation API zal Converse gebruik maken van de Salesforce Duplicate Rules die u heeft ingesteld binnen het CRM.

Wanneer u Plauti Duplicate Check gebruikt zal het schema er als volgt uitzien:

Niet financieel

Bij een niet financiële inzending zal CampaignSuite alleen contact maken met de Plauti Duplicate Check App. CampaignSuite ontvangt dan een Contact ID en Account ID en stopt daarna de flow.

Financieel

Eerst zal CampaignSuite via de Plauti Duplicate Check App het Contact en Account afhandelen. Daarna zal CampaignSuite de Transaction API aanroepen met alleen het Contact en Account ID en uiteraard de transactie velden en waarden. 

In alle gevallen zullen alle ID’s die CampaignSuite terug krijgt van Converse of de Plauti Duplicate Check App opslaan bij de inzending.

Webhook betalingsstatus

In tegenstelling tot Findock heeft Converse geen automatische Webhook die ervoor zorgt dat CampaignSuite een seintje krijgt van Salesforce als er een wijziging plaatsvindt in de status van een Installment. Daarom zal CampaignSuite een uur lang elke vijf minuten de status ophalen van het aangemaakt Installment. Zodra dit Collected is zal CampaignSuite stoppen met controleren. Op deze manier zorgt CampaignSuite er voor dat de status van de betalingen in Gravity Forms gelijk zijn aan de betalingen in Salesforce.