Docly

Facebook

Estimated reading: 3 minutes

De aanbieder Facebook geeft je de mogelijkheid om alleen Server Side API calls uit te voeren naar de Facebook Conversion API. Dit kan op elk van de zes beschikbare event momenten. Klik hier om meer informatie te verkrijgen over de Facebook Conversion API.

Om gebruik te maken van de Facebook aanbieder in Metingen moet je een Pixel ID en een Access token hebben ingevoerd in de CampaignSuite instellingen. Zonder deze twee waarden is het niet mogelijk om deze aanbieder te gebruiken. Meer informatie over het instellen van een Pixel kan je vinden op deze pagina.

De Facebook Conversion API werkt op basis van events. CampaignSuite zal op basis van de mapping die is gemaakt in de Feed actie een JSON maken die via een POST request verstuurd wordt naar de API van Facebook. Zie het voorbeeld hieronder van de mapping in CampaignSuite en de JSON die verstuurd wordt naar Facebook.

Voorbeeld van mapping:

JSON die gegenereerd wordt:

{
  "data": [
   {
     "event_name": "Purchase",
     "event_time" "1666081911",
     "event_id": "1_346",
     "event_source_url": "https://www.voorbeeldwebsite.nl/doneer",     
     "action_source": "website",
     "user_data": {
      "client_ip_address": "1.1.1.1",
      "client_user_agent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)",
      "em": "309a0a5c3e211326ae75ca18196d301a9bdbd1a882a4d2569511033da23f0abd",
      "fn": "254aa248acb47dd654ca3ea53f48c2c26d641d23d7e2e93a1ec56258df7674c4",
      "ln": "eeacc9d4cf711ce63f7d247062f52ca2fe4be1a1a8aef231fe23e75e7bdca60c",
      "ph": "191d48a770670b9ae8f59dbb16c64c583f92d1922a2a440b26e36bf6e3970bf0"
     },
     "custom_data": {
      "value": 100.2,
      "currency": "EUR",
      "form_id": "1",
      "entry_id": "346"
     }
   }
  ]
}
 • event_id
  De parameter event_id wordt automatisch gevuld met een combinatie van het formulier ID en de inzending ID (1_346).
 • action_source
  De parameter action_source zal automatisch gevuld worden met de waarde website mits deze niet is gemapped met een eigen waarde.
 • event_time
  De parameter event_time wordt standaard gevuld met de datum en tijd van de inzending in het formulier.
 • custom_data.currency
  De parameter custom_data.currency wordt standaard gevuld bij het event type Na een succesvolle betaling.

Custom parameters

Naast de voorgedefinieerde parameters is het ook mogelijk om zelf parameters mee te sturen. Klik hier voor een lijst met de beschikbare parameters voor Facebook.
Om bijvoorbeeld een woonplaats veld toe te voegen aan user_data moet je als key waarde invullen: data.user_data.ct. Dit zal dan automatisch in de JSON gezet worden.
In het bovenstaande voorbeeld is het telefoonnummer veld custom toegevoegd.