Docly

Dynamische content in e-mails

Estimated reading: 2 minutes

Marketing Cloud kan e-mails versturen in een Transactioneel E-mail event. In deze mails is het technisch mogelijk om dynamisch content te zetten wat ingesteld kan worden bij het formulier. Het is hierbij wel noodzakelijk dat u deze technische oplossing in Marketing Cloud hebt ingesteld. Mocht u interesse hebben in deze feature, neem dan contact met ons op.

Voer onderstaande stappen uit om dynamische content in te stellen voor Marketing Cloud E-mails:

  1. Ga naar de Instellingen van het formulier en klik op het tabblad MC Email Content.
  2. Vul een unieke identifier in voor de connectie tussen Marketing Cloud en CampaignSuite. Deze waarde mag geen spaties bevatten maar alleen kleine letters. Later is het ook mogelijk om deze identifier te mappen aan een Marketing Cloud veld bij een Feed actie.
  3. Vul de tekst in die op de plek in de e-mail moet worden gezet.
  4. Kies eventueel ook een afbeelding die gebruikt kan worden in de e-mail.
  5. Klik op Instellingen opslaan om alles op te slaan

Technisch is het nu mogelijk om via de Endpoints die getoond worden in dit tabblad deze dynamische content te gebruiken in e-mails van Marketing Cloud.

Mappen van unieke identifier

Wanneer u een unieke identifier heeft ingevuld kan u dit veld mappen aan een Data Extensie veld bij de Marketing Cloud Feed acties:

Deze functie biedt dus de manier om heel dynamisch de content van een e-mail uit Marketing Cloud dynamisch te vullen met informatie uit het formulier.