Docly

Plauti Duplicate Check

Estimated reading: 2 minutes

Standaard gebruikt Salesforce zijn eigen Duplicate Rules wanneer CampaignSuite communiceert met Converse of Findock. Een simpel voorbeeld is bijvoorbeeld dat je kunt instellen dat een het e-mailadres van een Contact uniek moet zijn. Converse en Findock zullen dan duplicaten zoeken o.b.v. een e-mailadres.

Als u in CampaignSuite heeft aangegeven dat Plauti Duplicate Check gebruikt moet worden, zal CampaignSuite in sommige gevallen eerst langs deze App gaan zodat de Duplicate Rules daarvan gebruikt worden.

U heeft de mogelijkheid om per formulier in te stellen wat de score voor scenario’s moeten zijn. Meer informatie over scores en scenario’s kunt u vinden in de documentatie van Plauti. Om deze functie te kunnen gebruiken is het wel belangrijk dat het scenario toegepast os op DATA API!

De threshold in de DC Setup van uw Salesforce instantie geeft alleen aan vanaf welk matching percentage een record als duplicate bestempeld wordt. Met de Duplicate Score in CampaignSsuite kan u aangeven vanaf welk matching percentage u een bestaande record wilt updaten.

Voorbeeld:
U heeft de Duplicate Check Threshold op 75% staan en Duplicate Score in CampaignSuite op 90. Wanneer u een record inschiet via CampaignSuite, dan wordt het scenario gebruikt om te kijken of er een duplicaat is. Stel er is een duplicaat record met een matching percentage van 80% dan wordt er een nieuwe record aangemaakt (die wel als een duplicate beschouwd wordt) en wordt deze in een DC Job geplaatst.
Als er een matching percentage van 90% of hoger was, dan wordt het bestaande record geupdate (doordat de Duplicate Score op 90 staat).

Als een formulier een afwijkende Score moet gebruiken dan de instellingen die u heeft gedaan bij CampaignSuite, dan kan u dat hier instellen. Schakel deze optie dan in en voer nieuwe scores in.