Docly

Prefillen van velden

Estimated reading: 2 minutes

CampaignSuite biedt de mogelijkheid om Gravity Forms velden vooraf te laten vullen met Contact data uit Marketing Cloud. Om gebruik te maken van deze functionaliteit is het noodzakelijk dat er een specifieke Cloud Page bestaat in Marketing Cloud. Deze pagina genereert een JSON met daarin de beschikbare velden om op te halen.

Een voorbeeld van een dergelijke JSON is:

In de algemene CampaignSuite instellingen kan het Endpoint ingesteld worden voor deze Cloud Page (Prefill-pagina Endpoint). Daarnaast is het ook mogelijk om per formulier deze URL te overschrijven.

Doorloop de volgende stappen om velden te laten prefillen met Marketing Cloud data:

  1. Ga naar de Instellingen van een formulier en klik op het tabblad MC Prefill.
  2. Klik op de eerste checkbox om prefillen in te schakelen voor dit formulier
  3. Stel vervolgens alle parameters in die nodig zijn in de URL van de pagina om een record op te halen in Marketing Cloud.
    In deze afbeelding staat er bijvoorbeeld 2 parameters ingesteld. De URL van de pagina waar het formulier op komt te staan moet er dan bijvoorbeeld als volgt uit zien:
    https://www.test.nl/formulier-pagina?id=5847&hash=fjd837hjd93
  4. Geef aan of het formulier verborgen moet worden als er op basis van de opgegeven parameters en hun waarde geen record gevonden kan worden in Marketing Cloud. U kunt ook een bericht typen wat getoond moet worden in plaats van het formulier als deze verborgen wordt.
  5. Het is eventueel mogelijk om het standaard Prefill Endpoint te overschrijven met een andere. Doet die bij het veld Custom prefill URL.

Velden mappen

Als laatste stap is het noodzakelijk om velden uit Marketing Cloud te koppelen aan uw Gravity Forms velden. Op deze manier bepaalt u welke data in welk veld gezet moet worden.

Bevestigingen personaliseren

Wanneer u gebruik maakt van de prefill mogelijkheid zullen deze velden ook te gebruiken zijn bij formulier bevestigingen (zoals een bevestiging tekst of redirect URL). 

Bevestiging tekst

Alle Marketing Cloud Prefill velden kunnen gebruikt worden in het bericht van een bevestiging. Klik hiervoor op de accolades rechts van de editor en kies daar één van de prefill velden.

Redirect pagina of URL

Het is ook mogelijk om de prefill velden te gebruiken in een querystring: