Docly

Endpoints

Estimated reading: 2 minutes

Wanneer CampaignSuite geactiveerd is komen er een aantal nieuwe endpoints bij binnen WordPress. Deze endpoints kunnen aangeroepen worden door software van derden. Hieronder staan deze endpoints uitgelegd met de daarbij behorende parameters.

gp_webhook_path

Dit endpoint kan benaderd worden door Findock en handelt alle webhook aanroepen af met betrekking tot wijzigingen van een betaling (of in het geval van Findock 2 mutaties in het PaymentIntent). CampaignSuite bepaalt zelf automatisch op basis van de inhoud van de call of het voor Findock v1 of v2 is. Bij elke API call richting Findock voegt CampaignSuite automatisch deze URL toe als WebhookURL.

Voorbeeld

				
					{root_url}/wp-json/campaignsuite/v1/gp_webhook_path				
			

update_mautic_integration

Dit endpoint kan worden gebruikt om een Mautic Lead Integration te verwijderen. Dit endpoint is alleen toegankelijk met een POST-aanvraag met de volgende parameters:

Parameter Beschrijving
email
Het e-mailadres van een Mautic lead
entityId
Het Mautic entiteit om te verwijderen
entityId
De ID van de Salesforce-entiteit (bijv. Campaign ID)

Voorbeeld

				
					{root_url}wp-json/campaignsuite/v1/update_mautic_integration				
			

update_lead_field

Dit endpoint kan worden gebruikt om een Mautic Lead Integration te verwijderen. Dit endpoint is alleen toegankelijk met een POST-aanvraag met de volgende parameters:

Parameter Beschrijving
email
Het e-mailadres van een Mautic lead
field
Het Mautic veld alias om te updaten
value
De nieuwe waarde om op te slaan
action
Kies hier uit 'add' of 'remove'

Voorbeeld

				
					{root_url}wp-json/campaignsuite/v1/update_lead_field