Docly

Salesforce

Estimated reading: 2 minutes

getObjects

Deze functie kan worden gebruikt om een lijst met objecten op te halen uit SalesForce of een enkele wanneer een ID wordt doorgegeven.

				
					/**
  * @param string $objectType Name of the Salesforce object
  * @param string $id Optional Salesforce ID of the object
  * @param array $fields Optional array with fields to return from the object
  * @param array $where Optional array with filters
*/
function getObjects($objectType = '', $id = '', $fields = [], $where = []){}				
			

getObjectStructure

Deze functie kan worden gebruikt om de structuur van een Salesforce-object op te halen.

				
					/**
  * @param string $objectType The name of the Salesforce object
  * @return object $response The API response
  *
  */
 function getObjectStructure($objectType = ''){}				
			

createCampaignMember

Deze functie doet een Post-verzoek aan de API voor een nieuw CampaignMember-object in Salesforce.

				
					/**
  * @param string $campaign_id Id of the Campaign
  * @param string $contact_id Id of the Contact
  * @return mixed
  */
 function createCampaignMember($campaign_id, $contact_id){}				
			


create

Functie om een nieuw record van een object in Salesforce te maken.

				
					/**
 * @param string $object Name of the Salesforce object
 * @param array $data Data to save
 */
function create($object, $data){}				
			

update

Functie om een record van een object in Salesforce bij te werken.

				
					/**
  * @param string $object Name of the Salesforce object
  * @param string $id Id of the Salesforce object
  * @param array $data Data to save
  */
 function update($object, $id, $data){}				
			

delete

Functie om een record van een object in Salesforce te verwijderen.

				
					/**
  * @param string $object Name of the Salesforce object
  * @param string $id Id of the object to delete
  */
 function delete($object, $id){}