Docly

Connected app

Estimated reading: 1 minute

Een Connected App binnen Salesforce zorgt er voor dat je een geautoriseerde verbinding kunt opzetten om op een veilig manier data heen en weer te sturen. Deze verbinding wordt opgezet middels oAuth.

Voer onderstaande stappen uit om de Connected App toe te voegen aan SalesForce.

 1. Ga naar de Setup van Salesforce en zoek naar App.
 2. Klik dan in de zoekresultaten op App manager
 3. Klik rechts bovenin op New Connected App
 4. Vul een Connected App Name in en een contact e-mailadres.
 5. Vink de checkbox Enable OAuth Settings aan onder het kopje API (Enable OAuth Settings)
 6. Vul bij Callback URL de volgende link in: https://api.campaignsuite.nl/v1/token/salesforce/register
  Deze link is te vinden in de CampaignSuite instellingen onder het tabblad Salesforce:
 7. Voeg bij Selected OAuth Scopes de volgende 2 rechten toe: 
  – Access and manage your data (api)
  – Perform requests on your behalf at any time (refresh_token, offline_access)
 8. Klik onderaan de pagina op save

Het kan gemiddeld 10 minuten duren voor dat instellingen zijn verwerkt in Salesforce. Kopieer in de tussentijd alvast de Consumer Key en Consumer Secret van de zojuist aangemaakt App. Deze gaan we straks instellen bij CampaignSuite.