Introductie

CampaignSuite is meer dan alleen maar een Wordpress plugin. Naast deze toevoeging op uw Wordpress installatie is CampaignSuite eigenlijk een algemene marketing oplossing voor uw organisatie. De plugin is maar een klein deel van het marketinglandschap waar Gopublic u graag mee helpt. 

Door de installatie van de CampaignSuite plugin in Wordpress ontstaat er een groot scala aan extra mogelijkheden binnen dit CMS. Met name Gravity Forms krijgt een hoop extra koppelingsmogelijkheden voor externe partijen erbij. Onderstaande afbeelding toont een overzicht van de technische werking van CampaignSuite binnen Wordpress.

Wordpress bevat de plugins Gravity Forms en Campaignsuite

De NodeJS applicatie van Campaignsuite vormt een brug tussen de verschillende platformen.

Salesforce bevat Apps zoals Converse, Findock en Plauti DuplicateCheck. Deze werken naadloos samen met Campaignsuite.

De connectie met Mautic zorgt ervoor dat Gravity Forms inzendingen weggeschreven worden naar Mautic formulieren.

Ook kunnen Gravity Forms inzendingen naar Pardot formulieren gestuurd worden.

Schrijf direct Contacten en/of Accounts weg naar Dynamics of creëer een koppeling met iFunds Engage voor betalingen.

Wordpress moet de plugins Gravity Forms en CampaignSuite bevatten. Deze communiceren met de API van CampaignSuite welke is gemaakt is door Gopublic.

Deze API kan momenteel geautoriseerde verbindingen hebben met:

 • Salesforce (Converse, Findock en Plauti Duplicate Check)
 • Mautic
 • Salesforce Pardot
 • Dynamics 365
 • Marketing Cloud
Per verbinding is het mogelijk om de autorisatie in te stellen o.b.v. bijvoorbeeld oAuth2 credentials. In deze documentatie vindt u de verschillende stappen die u moet uitvoeren om een dergelijk verbinding op te zetten.

Installatie

Na activatie van de plugin zal er in de Wordpress admin een menuoptie bij komen onder Instellingen genaamd CampaignSuite. Hieronder staan alle globale instellingen van de plugin.

Vul hier uw CampaignSuite Key om uw licentie te activeren. Deze licentiekey krijgt u van ons als u CampaignSuite klant geworden bent. Zonder deze sleutel is het niet mogelijk om CampaignSuite te gebruiken binnen uw omgeving.  Heeft u geen licentie key of bent u deze kwijtgeraakt? Neem dan contact op met de Gopublic Sales afdeling.

Na de activatie verschijnen er (afhankelijk van uw eigen voorkeuren) in de linkerkolom de voor u beschikbare connectie mogelijkheden.
Dit kunnen zijn:

 • SalesForce
 • Mautic
 • Pardot
 • Dynamics
 • Gravity Forms
 • Debug

Creatie van database tabellen

Bij de activatie van de plugin zullen er 3 extra database tabellen worden aangemaakt in de database van Wordpress. Deze tabellen bevatten informatie van acties en inzendingen binnen CampaignSuite.

In deze tabel worden records opgeslagen voor donaties. Ook data wat via webhooks binnen komt kan in deze tabel worden opgeslagen.

Wanneer een Gravity Forms formulier is gekoppeld aan een Mautic formulier zal bij een inzending in deze tabel Mautic informatie worden opgeslagen (bijvoorbeeld het Mautic Contact ID). Tevens zal de inzending naar Mautic verstuurd worden.

Diverse meta data m.b.t. Gravity Forms inzendingen kunnen in deze tabel worden opgeslagen (zoals een SalesForce Case ID)

Salesforce

Als u CampaignSuite koppelt aan SalesForce kunnen o.a. de volgende mogelijkheden beschikbaar worden:

 • Aanmaken van betalingsverzoeken via Converse of Findock
 • Het aanmaken van custom objecten (zoals Cases)
 • Het ophalen en bijwerken van Contact en Account gegevens (Preference Center)
 • Gebruik van ontdubbeling met de Plauti Duplicate Check App
 • En meer …

Om een succesvolle verbinding tot stand te brengen met Salesforce moeten er drie stappen uitgevoerd worden:

 1. Het aanmaken van een Connected App
 2. Het toevoegen van Remote Site Setting
 3. Koppel de Connected App aan CampaignSuite

Connected app

Een Connected App binnen Salesforce zorgt er voor dat je een geautoriseerde verbinding kunt opzetten om op een veilig manier data heen en weer te sturen. Deze verbinding wordt opgezet middels oAuth.

Voer onderstaande stappen uit om de Connected App toe te voegen aan SalesForce.

 1. Ga naar de Setup van Salesforce en zoek naar App.
 2. Klik dan in de zoekresultaten op App manager
 3. Klik rechts bovenin op New Connected App
 4. Vul een Connected App Name in en een contact e-mailadres.
 5. Vink de checkbox Enable OAuth Settings aan onder het kopje API (Enable OAuth Settings)
 6. Vul bij Callback URL de volgende link in: https://api.campaignsuite.nl/v1/token/salesforce/register
  Deze link is te vinden in de CampaignSuite instellingen onder het tabblad Salesforce:
 7. Voeg bij Selected OAuth Scopes de volgende 2 rechten toe: 
  – Access and manage your data (api)
  – Perform requests on your behalf at any time (refresh_token, offline_access)
 8. Klik onderaan de pagina op save

Het kan gemiddeld 10 minuten duren voor dat instellingen zijn verwerkt in Salesforce. Kopieer in de tussentijd alvast de Consumer Key en Consumer Secret van de zojuist aangemaakt App. Deze gaan we straks instellen bij CampaignSuite.

Remote Site

Findock maakt gebruik van Webhooks. Om uw website toegankelijk te maken binnen Salesforce moet de URL van us website toegevoegd worden bij de Remote Site Settings. Voer daarvoor de onderstaande stappen uit:

 1. Ga naar de Setup van Salesforce en zoek naar Remote.
 2. Klik daarna in de zoekresultaten op Remote Site Settings.
 3. Klik op New Remote Site
 4. Voer een naam en de URL van uw website waar CampaignSuite op draait in.
 5. Klik op Save

Uw website is nu toegevoegd als veilige website om benaderd te worden door bijvoorbeeld Findock.

Koppelen aan CampaignSuite

Als de Connected App is aangemaakt kan u deze koppelen aan CampaignSuite. Doorloop de volgende stappen om dit te doen:

 1. Ga in Wordpress naar Instellingen > CampaignSuite > Salesforce
 2. Klik op Authenticeren
 3. Selecter in de popup of u wilt verbinden met een Sandbox (Test) of met een productie omgeving (Live)
 4. Vul de Connected App Consumer Key en Connected App Consumer Secret in klik op Authenticeren.

 5. Vul in het daarop volgende scherm de login gegevens in van een Salesforce user en log in op Salesforce

Wanneer u vervolgens terugkeert is de verbinding tot stand gebracht en kan u klikken op Sluit venster. De pagina zal dan automatisch vernieuwd worden en zullen de Salesforce instellingen worden getoond.

Instellingen

Wanneer er een verbinding tot stand is gebracht met Salesforce kunnen de volgende instellingen gewijzigd worden binnen CampaignSuite die invloed hebben op de manier waarop CampaignSuite communiceert met het CRM.

Betalingsinstellingen

 • Payment Connector
  Selecteer hier uw huidige Payment Connector binnen de Salesforce instantie. Momenteel ondersteunen wij Converse en Findock (v1 en v2).
 • Payment Endpoint
  Vul hier het correcte endpoint in wat gebruikt kan worden voor de communicatie met bijvoorbeeld Converse of Findock. Deze instellingen zijn vaak te vinden bij de Site instellingen van uw Salesforce instantie.
 • SF Account Name Syntax
  Standaard wordt de Naam van een Account samengesteld door {Contact.FirstName} {Contact.LastName}. Stel in dit veld een andere syntax in als de naam moet afwijken. Bijvoorbeeld Fam. {Contact.MiddleName} {Contact.LastName}.
 • SF Default Debit Day
  Wanneer een donateur een machtiging afgeeft is de start datum altijd de dag waarom de donatie wordt gedaan. Als dit een vaste dag van de maand moet zijn, vul dat dan in bij dit veld.
 • SF After Debit Day to 1st
  Wanneer hier een nummer van een dag wordt ingevoerd en een donateur geeft een machtiging af op een dag van de maand welke later is dan het opgegeven getal, zal de startdatum van een machtiging ingesteld worden op de 1e van de volgende maand.
 • Non Debit Campaign Field
  CampaignSuite bepaalt op basis van de Payment Connector en de Source Connector welke custom velden op er gebruikt moeten worden voor een niet-debetbetaling naar SalesForce. Als dit veld moet afwijken, vul dat dan hier in (bijv. copa__Originating_Campaign__c).
 • Debit Campaign Field
  CampaignSuite bepaalt op basis van de Payment Connector en de Source Connector welke custom velden op er gebruikt moeten worden voor een debetbetaling naar SalesForce. Als dit veld moet afwijken, vul dat dan hier in (bijv. copa__Originating_Campaign__c).
 • Machtiging betalingsvelden
  Wanneer er een periodieke betaling wordt gedaan, verbergt CampaignSuite automatisch de betaalmethodes Ideal, Paypal, Creditcard, Sofort en Bancontact. Vink hier de methodes aan die niet verborgen moeten worden.
 • Duplicate Check App
  Bij financiële en niet-financiële formulieren zal CampaignSuite standaard gebruik maken van de Relation API opties van Converse of Findock. Deze API houdt rekening met de Duplicate Rules van Salesforce.
  Mits uw instantie beschikt over de Plauti Duplicate Check App, vink dat dan hier aan. Elke verbinding m.b.t. een Contact en/of Account zal eerst via de App lopen. Daarna eventueel via de betalings-API.

Specifieke instellingen voor Duplicate Check

Wanneer CampaignSuite gebruik maakt van de Duplicate Check zal altijd eerst de API aangeroepen worden als er een Contact/Account combinatie moet worden opgeslagen. Het voordeel hiervan is, is dat uw zelf in de instellingen van de Duplicate Check App kunt bepalen wanneer er een duplicaat gevonden wordt of niet. Dit gaat op basis van scores. In deze CampaignSuite instellingen kunt u deze scores bepalen voor een Account en een Contact. Kijk op deze pagina voor meer informatie over het gebruik van scores.

Specifieke Findock instellingen

Als u als Payment Connector Findock heeft, kunt u kiezen uit v1 en v2.
Naast deze instelling zijn er ook nog de volgende aanpassingen mogelijk:

 • Findock Version
  Geef hier aan of u gebruik wilt maken van v1 of v2 van Findock.
 • Findock Source Connector
  Kies hier de door u gebruikte Source Connector in de Findock configuratie.
 • Paypal Processor
  Als uw Paypal Processor afwijkt van de standaard, kan u dat hier aangeven. Deze instelling wordt alleen gebruikt met een terugkerende Paypal-betaling in Findock.
 • Ideal Processor
  Als uw Ideal Processor afwijkt van de standaard, kan u dat hier aangeven. Deze instelling wordt alleen gebruikt bij een eenmalige Mollie-betaling in Findock.
 • Findock Target Value
  Het Target veld is beschikbaar in de API call van Findock. Deze waarde wordt standaard toegevoegd met een machtiging bij een Findock-betaling.

Mautic

CampaignSuite kan gekoppeld worden met het Marketing Automation pakket Mautic. Als de koppeling gelegd is kan u Gravity Forms formulieren koppelen aan Mautic formulieren. De velden in de Mautic formulieren koppelt u dan vervolgens weer aan Mautic Contact velden. Op deze manier kunnen Leads aangemaakt worden via CampaignSuite door Gravity Forms.

Als uw website ook de Mautic pixel inlaadt, zorgt CampaignSuite ervoor dat de inzending gekoppeld zal worden een mogelijk bestaand Mautic contact o.b.v. het Mautic ID (mtcid). Op deze manier kunnen inzendingen automatisch gekoppeld worden aan bestaande of nieuwe Mautic contacten.

Om de Mautic connectie actief te krijgen hoeft u maar één handeling uit te voeren in Mautic:

 1. Nieuwe API Verificatiegegevens aanmaken

API Verificatiegegevens

De verbinding met Mautic wordt opgezet middels een OAuth 2 connectie. Voer onderstaande stappen uit om dit in te stellen:

 1. Log in bij Mautic en klik op het radar-icoon rechts bovenin
 2. Ga vervolgens naar API Verificatiegegevens
 3. Klik op Nieuw in de rechter bovenhoek
 4. Kies bij Autorisatie Protocol voor OAuth 2
 5. Vul een voor u herkenbare naam in voor de connectie
 6. Vul bij het laatste veld de volgende waarde in: https://api.campaignsuite.nl/v1/token/mautic/register
  Deze URL staat ook bij de instellingen van CampaignSuite.
 7. Klik op Opslaan & sluiten
 8. Kopieer in het daarop volgende scherm de Publieke Sleutel en Geheime Sleutel.
 9. Ga nu naar de tab Mautic in de CampaignSuite instellingen en klik op Authenticeren.
 1. Vul in dit scherm de URL in van uw Mautic instantie en de zojuist gekopieerde Public Key en Secret Key.
 2. Klik al laatste op Authenticeren om bij het inlogscherm van Mautic te komen. Log in met uw inloggegevens om de verbinding te bevestigen.

Er is nu succesvol een connectie gemaakt met uw Mautic instantie.

Mautic instellingen

Het is aan te raden om dezelfde velden in het Gravity Forms formulier te hebben als het Mautic formulier. Maar u hoeft niet twee keer een formulier aan te maken. CampaignSuite heeft als optie om een Gravity Forms formulier in één keer te kopiëren naar een Mautic formulier. 

Selecteer een formulier uit Gravity Forms en kies of het een Standalone of Campagne formulier moet worden in Mautic. Klik daarna op Maak een formulier.

Nu is er in Mautic een nieuw formulier aangemaakt met exact dezelfde velden als het Gravity Forms formulier.

Pardot

Het is mogelijk om Pardot aan te sluiten op CampaignSuite. Na deze koppeling op basis van een Connected App in Salesforce heeft u de mogelijkheid om een Gravity Forms inzending naar een Form of Form Handler in Pardot te sturen.

Hierbij heeft u ook de keuze om deze inzending naar Pardot pas uit te voeren als er bijvoorbeeld een betaling succesvol is voltooid naar Salesforce.

Connected App Salesforce

Om een verbinding met Pardot te maken moet u een connectie opzetten met een Connected App in Salesforce. 

Voer onderstaande stappan uit om de Connected App toe te voegen aan Salesforce.

 1. Ga naar de Setup van Salesforce en zoek naar App.
 2. Klik dan in de zoek resultaten op App manager
 3. Klik rechts bovenin op New Connected App
 4. Vul een Connected App Name in en een contact e-mailadres.
 5. Vink de checkbox Enable OAuth Settings aan onder het kopje API (Enable OAuth Settings)
 6. Vul bij Callback URL de volgende link in: https://api.campaignsuite.nl/v1/token/pardot/register
  Deze link is te vinden in de CampaignSuite instellingen onder het tabblad Pardot.
 7. Voeg bij Selected OAuth Scopes de volgende 3 rechten toe: 
  – Access and manage your data (api)
  – Perform requests on your behalf at any time (refresh_token, offline_access)
  – Pardot-services openen (pardot_api)
 8. Klik onderaan de pagina op save

Het kan gemiddeld 10 minuten duren voor dat instellingen zijn verwerkt in Salesforce. Kopieer in de tussentijd alvast de Consumer Key en Consumer Secret van de zojuist aangemaakt App. Deze gaan we straks instellen bij CampaignSuite.

Koppeling CampaignSuite

Als de Connected App is aangemaakt kan u deze koppelen aan CampaignSuite. Doorloop de volgende stappen om dit te doen:

 1. Ga in Wordpress naar Instellingen > CampaignSuite > Pardot
 2. Klik op Authenticeren
 3. Selecter in de popup of u wilt verbinden met een Test, Dev of Live omgeving.
 4. Vul de Connected App Consumer Key, Connected App Consumer Secret en Business Unit ID in klik op Authenticeren.
  (Klik hier om te lezen waar u het Business Unit ID kunt vinden).
 5. Vul in het daarop volgende scherm de login gegevens in van een Salesforce user en log in op Salesforce

Wanneer u vervolgens terugkeert is de verbinding tot stand gebracht en kan u klikken op Sluit venster. De pagina zal dan automatisch vernieuwd worden en zullen de Pardot instellingen worden getoond.

Momenteel zijn er geen extra instellingen beschikbaar voor de Pardot connectie.

Marketing Cloud

Marketing Cloud is het marketing automation pakket van Salesforce. CampaignSuite biedt een aantal uitbreidingen op Gravity Forms waarmee er verschillende verbindingen gemaakt kunnen worden met Marketing Cloud. Denk hierbij aan:

 • Het creëeren van een Transactional Email event
 • Het creëeren van een Journey event
 • Het prefillen van een formulier op basis van Marketing Cloud Contact data
 • Dynamische content uit Marketing Cloud gebruiken op pagina’s op basis van unieke parameters

Het prefillen van data en het ophalen van dynamische content uit Marketing Cloud vereisen wel specifieke Cloud Pages. Als u hier gebruik van wilt maken, neem dan contact met ons op.

Authorisatie Marketing Cloud

De verbinding met Marketing Cloud wordt opgezet middels een OAuth 2 connectie. Voer onderstaande stappen uit om dit in te stellen:

 1. Ga naar de tab Marketing Cloud in de CampaignSuite instellingen en klik op Authenticeren.
 2. Vul de volgende gegevens in van het formulier:

  – Subdomein ID
  Dit is een uniek ID wat te vinden is in de URL van Marketing Cloud. Het is belangrijk dat u hier alleen het ID invult, en niet de rest van de URL.
  – Account ID
  Vul hier uw Marketing Cloud Account ID in
  – Client ID
  Vul hier uw Marketing Cloud Client ID in
  – Client Secret
  Vul hier uw Marketing Cloud Secret in
 3. Klik op Authenticeren.
 4. De verbinding is succesvol tot stand gebracht.

Marketing Cloud opties

Als u de beveiligde verbinding met Marketing Cloud tot stand hebt gebracht verschijnen er diverse opties in het tabblad Marketing Cloud.

Prefill-pagina Endpoint

Hier kunt u een URL invullen van een openbare Marketing Cloud Page. Deze pagina bevat logica die op basis van parameters in de URL (bijvoorbeeld id en hash) Contact data kan ophalen uit de database van Marketing Cloud. Deze data moet worden getoond als JSON data.

Als u gebruik wilt maken van deze functionaliteit, neem dan contact met ons op.

Gravity Forms

Deze tab toont in één overzicht alle formulieren in Gravity Forms. Per resultaat ziet u welke connecties er ingesteld zijn bij het formulier (zoals Salesforce of Mautic). In de laatste kolom staat een directe link naar de eerst gevonden pagina waarom dit formulier te zien is. Op deze manier kunt u snel naar een bepaalde pagina gaan om het formulier te testen.

Tevens kunt u aangeven of er standaard bij elk formulier een witte overlay getoond moet worden zodra de bezoeker het formulier verzend. Deze overlay zorgt er ook voor dat de bezoeker niet per ongeluk twee keer het formulier verzend.